Najnowszą tendencją w prowadzeniu szkoleń mających na celu rozwój osobowy jest coaching. Wśród uczestników szkoleń są przedstawiciele różnych branż, gdyż coaching ma na celu rozwijanie określonych cech osobowości, a nie podnoszenie kwalifikacji. Tempo życia, podejmowanie decyzji pod presją, jednoczesne wykonywanie kilku projektów, praca w stresie, to wszystko sa elementy podlegające treningowi menedżerskiemu. Można wypracować określone techniki pozwalające na odprężenie, chwilę relaksu, a także w odpowiednim momencie na koncentrację i pracę na najwyższych obrotach przez kilka godzin. Zadania i czynności jakie czekają na menedżera w firmie w procesie podejmowania decyzji wymagają odporności i technik ułatwiających ten proces. Szkolenia są refundowane przez zakład pracy, gdyż generalnie służą podniesieniu jakości pracy. To pracodawca ponosi ich koszty, chce bowiem mieć w przedsiębiorstwie wysoko wykwalifikowanych pracowników, pracujących efektywnie i kreatywnie, z wykorzystaniem całego swojego potencjału. Po odbyciu treningu zawodowego można zapisać się na kurs psychologiczny uczący metod przekazywania określonej wiedzy. Trenowanie trenera też jest zajęciem wymagającym nauczenia. Jeśli ktoś czuje się dobrze w przekazywaniu innym wiedzy, to zawód coacha jest dla niego. Trener musi umieć zapanować nad zespołem ludzkim, a następnie sugestywnie przekazać wiedzę dotyczącą technik relaksacyjnych, metod odprężania, mowy ciała, sposobów funkcjonowania w stresie i podejmowania decyzji pod presją. Nie są to proste metody i popularne, pracy z sobą dopiero się uczymy, dlatego szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem. Agencje szkoleniowe organizujące szkolenia oparte na grach symulacyjnych, trenowaniu procesów decyzyjnych mają wiele zamówień i doskonale się rozwijają. Otwierając tego typu agencję można się wesprzeć zatrudniając psychologów i kupując oprogramowania z testami psychologicznymi. Ocena osobowości poprzez poddawanie uczestnika szkolenia sytuacjom ekstremalnym pozwala ocenić do wykonywania jakich zawodów mamy predyspozycje. Testy ogólne ułatwiają podejmowanie życiowych decyzji.