Podatek jest jedną z niewielu pewnych rzeczy, jakie zdarzają nam się w życiu. To, że musimy go płacić. Decydując się na założenie działalności gospodarczej musimy też podjąć decyzje o rodzaju płacenia podatku. Co więcej, o tej decyzji musimy poinformować urząd skarbowy. Ciąży na nas obowiązek wybranej formy opodatkowania. W Polsce istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego, podatek od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym oraz podatek dochodowy od osób prawnych, dla którego podstawowym aktem prawnym jest ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą możemy rozliczać się z fiskusem na zasadach ogólnych, możemy też zdecydować się na kartę podatkowa, podatek zryczałtowany lub liniowy. Każda z tych form ma swoje zalety i zależnie od branży oraz charakteru działalności jest dla nas bardziej lub mniej odpowiednia i opłacalna. Powinniśmy się zastanowić, która z tych form jest najbardziej odpowiednia właśnie dla nas. Do urzędu skarbowego składamy deklarację.

Przy początkowej formie działalności najczęściej decydujemy się na rozliczanie na zasadach ogólnych. Trudno nam jest w początkowej fazie działalności przewidzieć wysokość obrotów firmy, w związku z tym nie można jednoznacznie określić, czy bardziej będzie opłacalny podatek liniowy, dziewiętnastoprocentowy czy zryczałtowany, do którego nie można wrzucać kosztów. Rozliczając się na zasadach ogólnych, podobnych jak osoby fizyczne, pierwszy próg podatkowy wynosi 18%, a drugi próg już 32%. Nowością tegoroczną w kwotach zwolnionych z opodatkowania są sumy uzyskane z odszkodowania lub zadość uczynienia, o ile ich wysokość będzie wynikać z postanowień układów zbiorowych pracy, regulaminów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Do wysokości 20 000 obrotów nie trzeba posiadać kasy fiskalnej w sklepie internetowym. Podatku również nie trzeba będzie płacić od kwot zasądzonych do 20 000 złotych przyznawanych przez sąd z tytułu przewlekłości postępowania.