Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko Pracy Pozaszkolnej


[button]??Kim jesteśmy?
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego nie nastawioną na zyski. Działamy na rzecz dzieci z ternu miasta i powiatu płońskiego. Pod naszą opieką pozostaje około 500 dzieci. Naszą działalność kierujemy do dzieci znajdujących sie w trudnej sytuacji, dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo, chorych i niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem. Dzieci otrzymują od nas pomoc żywnościową, rzeczową, organizujemy im czas wolny, w czasie ferii zimowych wydajemy obiady, podczas zajęć podwieczorki. W wakacje organizujemy kolonie letnie, organizujemy mnóstwo konkursów dla dzieci, akcje świąteczne, rozwijamy pasje i zainteresowania dzieci, pomagamy pokonywać trudności, nagradzamy za dobre wyniki w nauce.

Co potrzebujemy?
Wyremontować pomieszczenie 72 m2. Zależałoby nam na wymianie wykładziny podłogowej na zmywalną oraz część wykładziny dywanowej, grubej. Chcielibyśmy wymienić oświetlenie, są w tej chwili 4 lampy jarzeniowe, na oświetlenie energooszczędne. Przydałaby się również wymiana 3 grzejników które ciekną. Chcielibyśmy zasłonić (zabudować) rury przechodzące przez pomieszczenie oraz odmalować całe pomieszczenie.

Dlaczego Celma ma pomóc właśnie nam?
Ognisko Pracy Pozaszkolnej TPD znajduje się na terenie wiejskim, uczęszcza do niego 25 dzieci. Dzieci przychodzą na zajęcia codziennie w godzinach od 14.00 do 18.00, otrzymują podwieczorek, otrzymują pomoc w odrabianiu lekcji, maja zajęcia komputerowe, sportowo- rekreacyjne, taneczno- muzyczne, oraz zagospodarowany czas wolny. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Większość naszej pracy opiera się na wolontariacie. Ognisko nasze mieści się w budynku dawnej szkoły podstawowej, która była budowana w latach 60-tych ubiegłego wieku, w czynie społecznym . W tym roku chcielibyśmy przy budynku stworzyć ogródek warzywno-owocowy w ramach programu zapobiegania niedożywieniu oraz otyłości wśród dzieci. Pozwoli nam to nauczyć dzieci zdrowo odżywiać się i przygotowywać zbilansowane posiłki. Wyremontowanie przez Państwa naszej placówki pozwoliłoby na prowadzenie zajęć w lepszych warunkach, gdzie dzieci czułyby się jak w domu.[button]??