Uczestnicy

Do kogo skierowana jest akcja?

Uczestnicy akcji to osoby opiekujące się i zarządzające placówkami użyteczności publicznej, oświatowej i fundacje. To wspaniali ludzie, którzy zgłosili swoje obiekty do akcji Moc Polskich Świąt. Każdy z nas może oddać głos na 1 z 16 placówek, które zostały zakwalifikowane do finału. Zwycięzca może być tylko jeden. Poniżej prezentujemy finałową SZESNASTKĘ:

1. Dom Kultury w Złotkowach (woj. wielkopolskie)
2. Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach (woj. zachodnio-pomorskie)
3. Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa w Gdyni (woj. pomorskie)
4. Dom Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi” (woj. łódzkie)
5. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pogorzałki „Twórzmy razem” (woj. podlaskie)
6. Fundacja Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie)
7. Zakład Aktywności Zawodowej fundacji Nadzieja-Dzieci w Zabrzu, (woj. śląskie)
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Arcelinie (woj. mazowiecki)
9. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 9 „Na Zielonym Wzgórzu” w Gorzowie Wlkp. (woj. lubuskie)
10. Zespół placówek Szkolno-Wychowawczych im. Janusza Korczaka w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie)
11. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży MPDz „OSTOJA” we Wrocławiu (woj. dolnośląskie)
12. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Miąsowie (woj. świętokrzyskie)
13. Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu (woj. opolskie)
14. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem (woj. lubuskie)
15. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (woj. pomorskie)
16. Przedszkole Miejskie Nr 36 Integracyjne w Łodzi (woj. łódzkie)