Wielkie przedsiębiorstwa i korporacje rządzą się swoimi prawami. Praca poszczególnych działów ma charakter dużo bardziej anonimowy niż w firmach rodzinnych. Na efektywność pracy w korporacji wpływa zrozumienie przez pracowników celów organizacji i charakteru produkcji. Struktura i hierarchia podległości musi być przejrzysta i znana wszystkich pracownikom. Dokładne zaznajamianie uczestników procesu produkcji z podziałem kompetencji oraz strukturą przedsiębiorstwa ma wpływ na zrozumienie procesów produkcyjnych i sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zrozumiały podział kompetencji oraz odpowiedzialności za wykonywane zadania usprawnia przebieg procesów biznesowych. Podstawą dobrze przebiegającego zarządzania przedsiębiorstwa jest rzetelna, wiarygodna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja o stanie prac i produkcji. Ocena i raportowanie do kadry zarządzającej przez poszczególne działy ma charakter priorytetowy. Sprawnie funkcjonujący model biznesowy jest wzorem, do którego powinny dążyć wszystkie działy firmy.

Współpraca międzywydziałowa powinna przebiegać sprawnie, bez zbędnej biurokracji i mnożenia dokumentów, szybkość i elastyczność działania decyduje o mobilności przedsiębiorstwa, odpowiedniego reagowania na zmieniający się rynek konkurencji. Podstawą optymalizacji procesów biznesowych jest sprawny system komputerowy i odpowiednie oprogramowanie przedsiębiorstwa uwzględniające wszystkie elementy procesu produkcyjnego. Modelowanie procesów biznesowych zakłada automatyzację zaciągania danych, samodzielnie generowanie raportów przez system. To usprawnia pracę wielu zespołów. Oddzielne oprogramowanie powinno dotyczyć stanów magazynowych i systemów logistycznych. Kadra menedżerska musi efektywnie działać w oparciu o współpracę z działem finansowych, na podstawie otrzymywanych raportów podejmowane są decyzje o dalszej współpracy z określonymi kontrahentami, a także o decyzjach strategicznych.