Ziemia jako inwestycja kapitałowa. Od pokoleń uważamy, że posiadając ziemię mamy majątek. I jest to prawda. Na ziemi trudno stracić. Polskie tradycje rodzinne oparte są na świadomości, że ziemia, złoto, dom, to wartości bezcenne, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Stanowiące o sile rodziny i najbliższego grona osób. Kiedyś jeszcze przekazywaliśmy sobie gospodarstwa i domy, dzisiaj nieco te wartości ulegają zmianie. Powstają nowe pojęcia i wartości. Hipoteka odwrócona bywa koniecznością. Ale sentyment do gruntu pozostał. Jedną z cenniejszych inwestycji jest inwestowanie w ziemię. Pozostało też przekonanie, że dom wybudowany na czyjejś ziemi, należy do właściciela gruntu. Inwestycja w ziemię nadal jest jedną z bardziej korzystnych, ale… To zależy czy mówimy o gruntach rolnych, czy przeznaczonych pod zabudowę. Przez to, że istnieje możliwość zmiany klasyfikacji gruntu, jedną administracyjna decyzją można zmienić wartość działki w sposób zasadniczy i kilkukrotny.

Należy wiedzieć, że aby inwestycja w ziemię była naprawdę opłacalna, konieczne jest znalezienie naprawdę, dobrze rokującej oferty. Przed wyborem działki warto wybrać się do urzędu gminy i zapoznać z planami zagospodarowania terenu, aby nie okazało się za kilka lat, że obok naszej działki z pięknym domem z tarasem przebiega trasa szybkiego ruchu, powstanie wiadukt lub jezioro. Czy na łąkach wokół nie powstanie las wiatraków prądotwórczych? Przy tego typu zabiegach i zmianach ceny gruntu nabierają zupełnie innego znaczenia. Posiadanie ziemi też zaczyna mieć nieco innych charakter. Zmieniają się czasy, w jakich żyjemy, zmieniają też wartości, jakie cenimy. Choć ziemia długo jeszcze będzie w naszej kulturze wartością ważną i cenną. Jaka jest obecna cena gruntu, atrakcyjna czy zawyżona? Czy samodzielnie szukać działki do kupienia, czy zlecić wyszukanie ziemi specjalistom? Działania związane z zakupem przebiegną efektywniej i jednocześnie będą mniej czasochłonne. Trzeba znaleźć wyselekcjonowane grunty o najwyższym potencjale wzrostu wartości.