Rynek pracy jest dosyć trudny, środki unijne, jakie można uzyskać na prowadzenie działalności, spełniają rolę mocno aktywizującą. Jeśli już mamy pomysł na biznes, warto rozejrzeć się czy możliwe jest uzyskanie środków unijnych ułatwiających prowadzenie własnej działalności. Programy unijne wspomagają aktywizację zawodową w regionie, a także bardzo pomagają w rozwijaniu własnej działalności w wieku 50+. Dla tej grupy wiekowej rynek pracy jest szczególnie trudny, a więc pomoc tutaj jest szczególnie istotna. Dotacje maja do rozdysponowania gminne i wojewódzkie urzędy pracy. Jest też program Kapitał Ludzki pozwalający na uzyskanie dotacji nawet do 40 tysiecy złotych. Włączenie się do programu obejmuje uczestnictwo w szkoleniach pozwalających na podniesienie kwalifikacji zawodowych lub całkowita ich zmianę. Można nauczyć się czegoś nowego, co pozwoli na otworzenie działalności i zarabianie.

W ramach programu należy napisać biznesplan, który po rozpatrzeniu jest podstawą przyznania środków finansowych. Najpierw należy określić przedmiot działania, a następnie przeanalizować konkurencyjne firmy działające w regionie. Jakie są możliwości konkurowania z nimi. Są pytania o firmy o podobnym profilu działalności, jak one sobie radzą, jak rynek reaguje na daną branżę, czy ma ona charakter rozwijający się czy schyłkowy i jakie mamy pomysły na to by poradzić sobie z konkurencją? To znaczy w jaki sposób rywalizować i wygrać. Istotne są wszelkie elementy innowacyjne w działalności. Warto mieć coś nowego, co będzie nas odróżniało od innych firm, już działających. Następnie należy przedstawić koszty i potrzebne środki finansowe. Wypisujemy, czym już dysponujemy w sensie pieniędzy, a co nam będzie jeszcze potrzebne. Wkład własny i wysokość dofinansowania, o jakie się staramy. Nie można kupić samochodu, no chyba że tworzymy firmę transportową. W środkach unijnych można uzyskać pomostówkę, pozwalającą na płacenie ZUSu i opłat za wynajęcie pomieszczeń. To pieniądze, które bardzo pomagają w starcie.