Chociaż bezrobocie nie jest problemem z punktu widzenia państwa, gdyż jego wielkość systematycznie maleje. Niemniej z punktu widzenia osoby, która nie może znaleźć pracy, jest to istotny problem. Codziennie ponad dwa tysiące osób w kraju otwiera działalność gospodarczą, mniej więcej tyle samo ja zamyka. Z tego najwyraźniej widać, że prowadzenie własnej firmy nie jest zadaniem prostym. Ale czasem nie ma innej możliwości i dopóki się nie sprawdzi, jak to jest, nie wiadomo czy się do tego nadaję. Prowadząc własną firmę trzeba być jednocześnie menedżerem i pracownikiem, zaopatrzeniowcem i prezesem. W młodym wieku, gdy energia i pomysłowość odpędzają możliwość poniesienia porażki, to z biegiem czasu i z wiekiem odwaga w prowadzeniu własnego biznesu się zmienia.

Dlatego tak wielkie znaczenie ma aktywizacja regionalna seniorów w grupie 50+ poprzez dotacje unijne i szkolenia w dziedzinie kwalifikacji. Dla grupy wiekowej 50+ założenie własnego biznesu to duże wyzwanie i sprawdzian umiejętności menedżerskich. Im więcej lat, tym bycie elastycznym jest trudniejsze. Prowadzenie własnej firmy wiąże się z całkowitą zmianą myślenia. Zarabianie jest możliwe tylko wtedy, gdy są zamówienia. Bycie na chorobowym czy na urlopie nie jest takie oczywiste, gdyż na to wszystko trzeba wcześniej zarobić. Jeśli ktoś wcześniej pracował na etacie przestawienie się na nowe myślenie jest zadaniem równie trudnym , jak przyjęcie nowego stylu życia. We własnej firmie nic się nie należy, wszystko trzeba wypracować samodzielnie. Trzeba znaleźć w sobie dużo determinacji, aby odnieść sukces.

Wybranie branży jest kolejny elementem mającym wpływ na to, czy biznes ma szansę powodzenia. Trzeba wybrać branżę, na której się znamy, potrafimy robić. To bardzo ważne, gdyż wzmacnia poczucie pewności siebie, tak ważne by sprawnie i z sukcesem prowadzić własną firmę. Osoby w tym starszym wieku, 50+, które zostały zwolnione po dwudziestu czy trzydziestu latach pracy, mają poczucie odrzucenia i dyskredytowania ich umiejętności. Rozpoczęcie czegoś od początku wiąże się dla nich z dużym wyzwaniem życiowym. Uzyskanie środków finansowych z dotacji na rozpoczęcie działalności bardzo podnosi wiarę w siebie.