Zakład aktywności zawodowej fundacji NADZIEJA-DZIECI


[button]??Kim jesteśmy?

Zakład Aktywności Zawodowej to przede wszystkim rodzaj przedsiębiorstwa społecznego. Posiadamy swoje cele gospodarcze ale również społeczne. W zakładzie Aktywności Zawodowej:

  • Co najmniej 70% ogółu zatrudnionych stanowią osoby niepełnosprawne zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności ln osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności u których stwierdzono upośledzenie umysłowe, autyzm, bądź chorobę psychiczną.
  • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
  • Pomieszczenia i obiekty używane przez ZAZ muszą odpowiadać przepisom i zasadom bhp oraz uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych.
  • Zapewniona jest opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne
  • Uzyskane dochody przeznacza się na Zakładowy Fundusz Aktywności
Zakład Aktywności Zawodowej umożliwia rozwój zawodowy niepełnosprawnego. Poprzez pracę osoba niepełnosprawna uczy się wykonywania powierzonych obowiązków i zadań związanych z wykonywaniem pracy, nabywa również umiejętności niezbędnych w życiu codziennym
Rehabilitacja zawodowa, która umożliwia ZAZ jest szansą, która zwiększa możliwości na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy. Zakład Aktywności Zawodowej staje się ważnym ogniwem rehabilitacji zawodowej osób, które znalazły zatrudnienie w tymże zakładzie. Jest przede wszystkim miejscem, w którym pierwsze kroki w procesie aktywizacji zawodowej stawiają uczestnicy warsztatów zajęciowych, czy też uczniowie szkół specjalnych. Działalność Zakładów Aktywności Zawodowej jest bardzo zróżnicowana. Jednakże, musi być dostosowana do możliwości i umiejętności osób w nich zatrudnionych. Dla każdego pracownika ZAZ-u tworzony jest indywidualny Program Rehabilitacji. Na jego podstawie można określić profil zawodowy najbardziej odpowiedni dla osób niepełnosprawnych, który umożliwi im dokonanie wyboru zgodnie z ich wiedzą i możliwościami.
Przez okres od 2003 roku do 2013 roku pracowało tu 243 osób niepełnosprawnych. Przez ten czas po przejściu procesu rehabilitacyjnego na wolnym rynku pracy znalazło miejsce 45 osób. Daje nam to 18,75% wszystkich pracowników.

Co potrzebujemy?

  • Stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych poprzez adaptację pomieszczeń magazynowych na halę produkcyjną.
  • Częściowa wymiana okiem
  • Podłączenie centralnego ogrzewania z hali stojącej obok
  • Konserwacja i malowanie całego obiektu
  • Wymiana drzwi

Dlaczego CELMA ma pomóc właśnie nam?

Jako zakład aktywizujący osoby niepełnosprawne możemy razem z firmą CELMA stworzyć nowe miejsca pracy dla osób wykluczonych z uwagi na swoje niepełnosprawności.

[button]??