Archiwum dla zalety

image-299

Są już dostępne systemy wspomagające zarządzanie

Profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem na obszarze sprzedaży towarów i usług zawiera trzy podstawowe, niezbędne etapy: rozpoznanie potrzeb rynkowych i konsumenckich, wdrożenie produktów lub usług, opieka i serwis. Klamrą spinająca cały proces w sensie globalnym jest konieczność wyrobienia nawyku lojalnego klienta zarówno w odbiorcy rynkowym, jak i indywidualnym. Te trzy elementy są mocną podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zarządzanie procesami w firmie, jeśli ma być efektywne i skuteczne, powinno uwzględniać działanie kompatybilnego systemu informatycznego z…

Więcej...
image-267

Jak płacić podatek zryczałtowany

Stała kwota podatku płaconego od działalności gospodarczej, niezależnie od ponoszonych kosztów, jest dobrym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Określona wysokość obrotów jest zmieniona po upływie roku i ma odniesienie do faktycznie księgowanych. Szacowana liczba jest weryfikowana przez praktykę. Rokrocznie wysokość podatku zryczałtowanego jest ponownie ustalana. Wybór związany z płaceniem podatku zryczałtowanego jest związany z odpowiedzią na pytanie, czy chcę wliczać koszty w działalność mojej firmy, czy też nie. Im prostsza księgowość, tym m…

Więcej...
image-249

Szkolenie : Dochodowy podatek vat. Jaki wybrać?

Podatek jest jedną z niewielu pewnych rzeczy, jakie zdarzają nam się w życiu. To, że musimy go płacić. Decydując się na założenie działalności gospodarczej musimy też podjąć decyzje o rodzaju płacenia podatku. Co więcej, o tej decyzji musimy poinformować urząd skarbowy. Ciąży na nas obowiązek wybranej formy opodatkowania. W Polsce istnieją dwa rodzaje podatku dochodowego, podatek od osób fizycznych, którego zasady rozliczania określają przepisy ustawy o podatku dochodowym oraz podatek dochodowy od osób prawnych,…

Więcej...