Archives for Zarządzanie

image-238

Firmy potrzebują dobrych kierowników

Choć absolwentów kierunków zarządzania jest więcej niż potrzeba zatrudnienia kierowników w różnego rodzaju branżach, to wciąż dobrych fachowców firmy poszukują i płacą im bardzo atrakcyjne wynagrodzenia. Okazuje się, że umiejętność zarządzania, poza znajomością pewnych instrumentów, jakie należy posiadać, jest umiejętnością wymagająca określonych cech charakteru. Pewne predyspozycje charakterologiczne do wykonywania tej pracy są konieczne. Niektórzy rodzą się z talentem tanecznym lub pięknym głosem, inni natomiast potrafią rządzić. Ale tych jest zdecydowana mniejszość. Dobre zarządzanie wymaga…

Więcej...
image-246

Rozwiązania informatyczne przyszłością firm logistycznych

Nowoczesne logistyczne systemy informatyczne są podstawą prężnie rozwijających się przedsiębiorstw w branży logistycznej i dystrybucji. Odpowiednio zorganizowany przepływ materiałów w zakładzie i profesjonalnie zaprojektowane rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne umożliwiają ograniczenie kosztów pracy oraz wyeliminowanie niepotrzebnych strat. Zautomatyzowane magazyny pozwalają na szybkie zlokalizowanie produktu. Struktura magazynowa daje bazę wypadową do szybkiego i sprawnego transportu. Nie czeka się na znalezienie produktu.

Bardzo ważnym elementem sprawnej logistyki jest staranność opakowania towaru, dostosowanie jakości opakowania do rodzaju i charakteru towaru. Chociaż…

Więcej...
image-244

Przyszłość firm spedycyjnych

Zaplecze transportowe i logistyczne to wbrew pozorom bardzo istotny dział w całokształcie i strukturze każdego przedsiębiorstwa. Najlepszy produkt niedostarczony na czas do klienta to porażka całego przedsiębiorstwa. Aby więc mogła następować optymalizacja procesów biznesowych, należy dbać o logistyczną stronę całego przedsięwzięcia. Procesy logistyczne wymagają ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i poszerzania wiedzy. Jest to dziedzina produkcji, która wciąż się zmienia, następują wciąż nowe udogodnienia i coraz lepsze rozwiązania. Należy łączyć koszt dostarczenia towaru z formą jego…

Więcej...
image-240

W odpowiedzi na konkurencyjność rynku

Zasobami ludzkimi w zakładzie pracy zarządzają kadry i administracja. To tam gromadzą się wiadomości o pracownikach, ich umiejętnościach, wykształceniu i możliwościach. Decydują się kwestie szkoleń, warsztatów i planów finansowych w zakresie wynagrodzeń. Kadra zarządzająca w uzgodnieniu z działem kadr określa potrzeby zatrudnieniowe oraz potrzeby fachowców z określonych dziedzin. Szkolenia i warsztaty, ich koszt są wpisane w cenę ogólnej strategii rozwojowej. Podnoszenie kwalifikacji pracowników jest konkretnym kosztem dla przedsiębiorstwa. Inwestowanie w pracowników powinno się wiązać…

Więcej...
image-242

Motywacja wewnętrzna – szkolenie dla pracowników i kierowników

Działy kadr i administracji są zobowiązane do sygnalizowania potrzeb w zakresie szkoleń kompetencji i wiedzy o potrzebach konsumenckich. Struktura przedsiębiorstwa, podział kompetencyjny między działami muszą być dobrze określone, jasno sprecyzowane i przedstawione pracownikom. Każdy powinien znać zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności. Podnoszenie kwalifikacji jest jednym z obowiązków pracowniczych. Może się odbywać we własnym zakresie, bądź na koszt firmy. Zależnie od potrzeb i decyzji organów zarządzających. Po uzgodnieniach z menedżerami pracownik jest oddelegowany na warsztaty…

Więcej...